divendres, 26 de gener de 2018

L’Escola Pia i la UVic fan recerca conjunta sobre innovació pedagògica a l’escola
 Signen un conveni per avaluar el SUMMEM, un projecte innovador que porten
endavant les 20 institucions educatives de l’Escola Pia
 El lideren investigadors universitaris que avaluen escoles, formen i guien els
seus educadors per tal que puguin analitzar els projectes que apliquen

Un equip d’investigadors de la Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya, que pertanyen als grups de recerca Atenció a la Diversitat (GRAD) i el
de Recerca Educativa (GREUV), lideren una iniciativa de recerca sobre el
SUMMEM, projecte de l’Escola Pia que vol donar respostes educatives reals als
reptes de la societat del segle XXI i a la missió que té encomanada la institució,
apostant per l’aprenentatge interdisciplinari, inclusiu, per competències i
cooperatiu. Amb el nom de “Aprenem del SUMMEM”, aquesta recerca conjunta
busca avaluar i reflexionar sobre les innovacions que s’introdueixen a l’aula,
estrènyer relacions entre els diferents nivells del món educatiu i empoderar gent
de les escoles per fer la recerca de les seves propostes i no només la seva
aplicació.
El conveni de col·laboració ha estat signat aquest divendres 26 de gener al
Rectorat de la UVic-UCC, pel rector de la Universitat, Jordi Montaña, i pel
secretari general de les Institucions Educatives de l’Escola Pia.


La recerca, que tindrà una durada de tres anys a partir del passat mes d’abril,
treballarà quatre aspectes:
A. El SUMMEM, ajuda a millorar l’aprenentatge dels alumnes?
B. Aquest projecte, millora les seves competències no racionals –actituds?
C. Les institucions educatives de l’Escola Pia, són realment inclusives?
D. Documentar el procés de canvi per poder-lo aplicar, posteriorment, en altres
llocs

Els investigadors universitaris analitzaran una mostra de set escoles, però a més
formaran i orientaran un equip de 14 persones vinculades a la institució per tal que
puguin fer aquesta recerca a la resta d’escoles. Aquestes persones responen a un
perfil heterogeni per edats i formació –n’hi ha de graduats a doctors–, i treballen en
diferents etapes i responsabilitats a les institucions educatives i fundacions socials de
l’Escola Pia de Catalunya.
“Aprenem del SUMMEM” és una recerca quantitativa i qualitativa, ja que en el resultat
de les diferents proves es recolliran les opinions de pares i mares, educadors i
alumnes. La voluntat, quan acabi el projecte, és que les dades quedin recollides en
una tesi doctoral.

SUMMEM, Aprèn i conviu
Aquest curs 2017-2018, més de 8.275 nens i nenes de diferents etapes educatives de
les 19 escoles treballen amb el SUMMEM, una iniciativa pedagògica renovadora que
implica ja a 556 educadors i educadores. Es treballa amb itineraris interdisciplinaris
(diferents matèries alhora) i sempre amb una estructura d’aprenentatge cooperatiu.
Aquests itineraris es fan a partir de metodologies molt concretes com ara la resolució
de problemes, l’aprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.
En quatre cursos, els 20.000 alumnes de l’Escola Pia treballaran segons aquesta
metodologia, que busca que l’alumne es prepari per a la vida real principalment en tres
sentits:
1. Motivació: que trobi més sentit i utilitat al que es treballa a l’escola per a la vida
real, actual i futura.
2. Treball en equip: que augmenti el seu compromís per aprendre, que assumeixi
responsabilitats individuals i que aprengui a treballar i a col·laborar amb els
altres.
3. Aprendre a aprendre i a pensar.
Fa dos anys es va fer una prova pilot amb 600 alumnes de set centres. Aquest curs
s’aplica en un mínim del 50% de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25%
a Educació Primària i Secundària.

Dos grups de recerca consolidats
El Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat (GRAD) fou creat l’any 2001 i va ser
reconegut com a grup de recerca consolidat l’any 2014. Entre la seves línies de
recerca principals hi figuren "L’estudi de l’aprenentatge cooperatiu", i "Les TIC i la
millora de les pràctiques educatives inclusives", entre altres.
El Grup de Recerca Educativa (GREUV) es va constituir l’any 1996-97 i té dues línies
de recerca principals: “Educació, territori i ciutadania” i “Educació, història i Cultura”.
També és reconegut com a grup de recerca consolidat des del 2014.