dilluns, 20 de maig de 2019

XIX EDICIÓ PREMIS ORIOL DE BOLÒS

Obert el termini de presentació de treballs de crèdit de síntesi, emprenedoria i recerca a l'Educació Secundària Obligatòria i a la Formació Professional de l'escola.

Aquests premis es creen amb l’objectiu de ser una iniciativa per
potenciar l’esperit de recerca i investigació dels nostres nois i noies i per manifestar el nostre reconeixement a la figura del Dr. Oriol de Bolòs.Oriol de Bolòs i Capdevila nasqué a Olot (la Garrotxa) a l’any 1924 i morí a l’any 2007. Es
doctorà en Ciències l’any 1950, i al 1953 obtingué la càtedra de Fitografia i Ecologia Vegetal de la Universitat de Barcelona, càtedra que va regentar fins a la seva jubilació. D’altra banda, va ser director tècnic de l’Institut Botànic Municipal de Barcelona, des de l’any 1965 al 1984.
La seva activitat científica es va centrar primordialment en els seus estudis de la flora i la
vegetació del vessant mediterrani peninsular, i més en particular, dels Països Catalans. va
iniciar a Catalunya la cartografia de la vegetació i va fer aportacions notables en els camps de la conservació de la natura i la terminologia botànica catalana.