FAPIA

QUI SOM?

La FAPIA Olot (associació de familiars de l’Escola Pia d’Olot) som una entitat sense ànim de lucre que representa totes les famílies de l’escola i que treballa per l’educació dels nostres fills i filles en col·laboració amb l’escola en el marc del projecte compartit d’Escola Pia Catalunya

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ

OBJECTIUS

 

Ser la representació de totes les famílies de l’escola, escoltant i recollint totes les opinions i buscant un consens en casos de conflicte. 

Actuar amb total transparència i difondre totes les informacions, negociacions, consensos, decisions que es preguin.

Donar suport i assistència a les famílies de tots els alumnes matriculats al centre sobre tot allò que fa referència  a l’educació dels seus fills. 

Apropar les famílies a l’escola (i viceversa) a través dels diversos mitjans de comunicació mútua i les activitats adients tot afavorint la relació família-escola, des de criteris de corresponsabilitat educativa. 

Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre escolar.  

Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar. 

 Organitzar conferències, tallers i activitats socioeducatives d’orientació a les famílies i afavorir la relació entre el conjunt de mares i pares.

 Promoure trobades, sortides, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor. 

Participar en programes i projectes per millorar la relació entre el centre educatiu i la societat, com els plans educatius d’entorn i el projecte “Olot ciutat educadora”

 Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa 

Promoure l’acció solidaria entre els propis associats i en benefici dels seus fills.

 Assistir i participar de les trobades i reunions de la Federació d’AMIPA’s de l’Escola Pia Catalunya.

 

JUNTA DIRECTIVA 

Les persones que formem part de la junta directiva hi participem amb caràcter voluntari i altruista. Som familiars compromesos amb l’educació dels nostres fills més enllà de l’àmbit familiar. Som persones dinàmiques, compromeses i amb ganes de contribuir activament amb l’escola, lloc on els infants i joves  hi passen bona part del seu dia a dia.

 

Presidenta :             Coralí Balés i Casaponsa

Vicepresident :       Joan Martín i Jutglar

Secretària :             Laura Olivas Gurt 

Tresorera:               Sophie Crépin 

Vocals :                    Núria Aldehuelo Costejà,  Adriana Gil Orriols, Inès Ferrer Real, Joan Reixach  Puigdemont i Enric Masllopart  Garcia. 

Comptem també amb la col·laboració de familiars que tot i no ser membres de la junta directiva ens han donat un cop de mà en diferents aspectes i activitats: 

COL·LABORADORES ESPECIALS 2018-19

 

Carme Vila Sala,   Montse Faig Marcer, Maria Pau Sagué Casellas, Yolanda Flores Domínguez,  Carme Garcia Pérez, Omar Canal Masberenguer, Quim Masó Gou, Carme Sala Rigat I Núria Barberí Costa. 

 

FAMILIARS ENLLAÇ 2018-19

 

Els familiar enllaç és una figura que es va crear el curs passat amb la finalitat d’actuar com a representant del grup classe davant la FAPIA. Les seves tasques son  les de recollir les dades de contacte dels familiars del grup classe, administrar i moderar el grup de whatsapp dels familiars del curs, rebre consultes, propostes, incidències etc. De les famílies i traslladar-ho a la FAPIA i enviar les informacions de la FAPIA als familiars del grup classe.

 

Montse Faig: P3

Albert Campmany: P4

Elisabet Falguera: P5 

Esther Anglada: 1er primària 

Carme García: 2on primària 

Carme Sala: 3er i 6è primària  

Elisabet Hortet: 4rt primària 

Imma Juventeny: 5è primària 

Elisabet Regí: 6è primària  i 3er ESO 

Sonia Sala: 2on ESO 

ACTIVITATS QUE DUEM A TERME