• Carles Ruiz és mestre i fundador de l’Escola Pia de Salt.
  • Substitueix a Antoni Burgaya, que ha ocupat el càrrec durant els
    darrers 8 anys.

Barcelona, 8 de gener de 2024 – Carles Ruiz i Gutiérrez és des de l’1 de gener de
2024 el nou director general de l’Escola Pia de Catalunya. Ruiz és mestre
d’infantil i primària i, fins al passat mes de desembre, sotsdirector de l’Escola Pia
de Salt, de la que en va ser 10 anys director, des de la seva creació l’any 2012 i
fins al juny del 2022. La seva trajectòria professional va començar l’any 1999 a
l’Escola Pia Sabadell com a mestre de reforç i educador d’extraescolars. Al llarg
d’aquests anys ha treballat en diferents escoles, duent a terme diverses tasques,
en tots els cursos d’infantil i primària.

Ruiz té clar el seu compromís amb la visió i missió de l’Escola Pia: “Crec en
l’essència d’aquesta institució i vull acostar-me a tothom. El repte més gran és
que l’Escola Pia continuï endavant, amb una línia molt clara, que inclou la part
educativa i social, i també l’emocional.”

Carles Ruiz substitueix en el càrrec a Antoni Burgaya, que ha ocupat la direcció
general els darrers 8 anys i que ara es jubila després de tota la seva carrera
professional a la institució. “En aquests darrers anys una de les coses que ha
canviat més a la institució és la mirada. Ara mirem la institució amb tota la seva
globalitat i transversalitat.” Burgaya, continuarà vinculat al món educatiu;
“Continuaré fent coses al servei de la que és la passió de la meva vida:
l’educació.”