PROJECTE GENEREM

Què és Generem?

El projecte Generem té la intenció de generar regularment un espai de trobada entre persones que estan a la primera etapa de la seva vida (infants de 3-5/6 anys) i persones que es troben a les últimes etapes (usuaris de residències)

 

Objectius del projecte:

  • Generar relacions intergeneracionals.
  • Generar coneixença, respecte i afecte cap a les persones grans,
  • Generar espais de vitalitat i de joc.

En què consisteix?

Generem vol crear unes trobades regulars entre infants de l’Escola Pia i usuaris de la Residència la Tardor on comparteixin l’espai i el temps perquè es puguin generar relacions, vincle i coneixença entre els dos sectors d’edat.

La proposta inicial és la de compartir una vegada la setmana i durant l’estona d’esbarjo l’espai exterior de la Residència la Tardor. Usuaris i alumnes disposaran d’una estona de joc lliure on amb l’ajuda d’adults i el material (contes, jocs de taula…) propiciarem que es generin vinlces entre els dos sectors d’edat. 

VEURE IMATGES GENEREM 2023-24