EXTRAESCOLARS

OBJECTIUS GENERALS

  • Generar una oferta educativa de qualitat en temps de lleure que arribi a tots els alumnes de l’Escola, sense distincions i de manera optativa.
  • Desenvolupar el projecte educatiu de l’Escola a partir de l’educació en el lleure.
  • Assegurar l’atenció dels infants i joves abans i després de l’horari curricular, facilitant la conciliació de la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.
  • Fomentar la pràctica d’activitats esportives i culturals, tot mostrant noves maneres de gaudir del temps de lleure.
  • Garantir la qualitat en les activitats de lleure i adaptar-les a les necessitats d’alumnes i famílies.

BÀSQUET

La pràctica del bàsquet és una de les activitats extraescolars, d’educació no formal, ofertes per part de l’Escola Pia d’Olot. És una activitat dirigida a nens i nenes a partir de 1r de Primària, tant de dins com de fora del centre.
Es realitzen dos entrenaments setmanals i un partit el cap de setmana (categories inferiors normalment dissabte al matí), ja sigui en àmbit escolar (Consell comarcal de la Garrotxa) o federat (Federació catalana de bàsquet).

Els nostres principals objectius són:

Fomentar la pràctica esportiva com a eina educativa, en àmbit formatiu i pedagògic.

Aprendre la tècnica i la tàctica del bàsquet en funció de l’etapa formativa.

Desenvolupar aspectes del joc que impliquin cooperació i potenciïn el treball en equip.

Promoure hàbits d’esforç i superació personal.

Promoure actituds de respecte i tolerància.

Pretenem que els nostres jugadors i jugadores no apliquin només aquests aprenentatges dins la pràctica esportiva, sinó que els pugui transmetre també a l’àmbit escolar i quotidià.

Busquem formar jugadors però també persones dins i fora de la pista de bàsquet.

Coordinadors: Ferran Lucena i Judit Roca

Fomentar la pràctica esportiva com a eina educativa, en àmbit formatiu i pedagògic.

Aprendre la tècnica i la tàctica del fútbol en funció de l’etapa formativa.

Desenvolupar aspectes del joc que impliquin cooperació i potenciïn el treball en equip.

Promoure hàbits d’esforç i superació personal.

Promoure actituds de respecte i tolerància.

Pretenem que els nostres jugadors i jugadores no apliquin només aquests aprenentatges dins la pràctica esportiva, sinó que els puguin transmetre també a l’àmbit quotidià.

Coordinador: 

POLIESPORT

POLIESPORT

El poliesport és una de les activitats extraescolars, d’educació no formal, ofertes per l’Escola. Dirigida a nens i nenes de P4 fins a 1r de primària la qual inclou des de la pràctica de jocs, on es desenvolupen les habilitats motrius bàsiques, fins a activitats més dirigides com la iniciació en diferents esports.
També promou que a partir de la pràctica esportiva aprenguin a conèixer i respectar normes, a guanyar i a perdre, a cooperar amb els companys, a mostrar-se autònoms en diferents rutines, etc.. tot a partir d’una vessant més lúdica com el joc i l’esport.

Els nostres principals objectius són:

Fomentar la pràctica esportiva com a eina educativa, en àmbit formatiu i pedagògic.

En funció de l’etapa formativa:

  1. Iniciar-se en els diferents esports.
  2. Desenvolupar habilitats motrius bàsiques a través del joc.

Desenvolupar aspectes del joc que impliquin cooperació i potenciïn el treball en equip.

Promoure hàbits d’esforç i superació personal.

Promoure actituds de respecte i tolerància.

Monitoria: Judit Roca Bravo

ENGLISH CLUB

Enfoquem l’activitat a partir d’un aprenentatge natural de l’anglès, a partir d’activitats variades, totes dissenyades pels nostres professors, buscant unes classes dinàmiques i obertes sempre sota una immersió total en anglès.

Els nostres principals objectius són:

Fomentar l’adquisició progressiva de la llengua anglesa en un context d’aprenentatge natural i sota una immersió total.

Crear espais diversos i dinàmics per, sobretot, treballar i facilitar la comprensió i l’expressió oral.

Treballar en el disseny d’unes activitats variades prioritzant el gaudiment dels alumnes com a eina clau en l’aprenentatge de la llengua anglesa.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: There are no business accounts connected. Please visit this page to learn how to connect a business account.