EXTRAESCOLARS

OBJECTIUS GENERALS

 • Generar una oferta educativa de qualitat en temps de lleure que arribi a tots els alumnes de l’Escola, sense distincions i de manera optativa.
 • Desenvolupar el projecte educatiu de l’Escola a partir de l’educació en el lleure.
 • Assegurar l’atenció dels infants i joves abans i després de l’horari curricular, facilitant la conciliació de la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.
 • Fomentar la pràctica d’activitats esportives i culturals, tot mostrant noves maneres de gaudir del temps de lleure.
 • Garantir la qualitat en les activitats de lleure i adaptar-les a les necessitats d’alumnes i famílies.

BÀSQUET

La pràctica del bàsquet és una de les activitats extraescolars, d’educació no formal, ofertes per part de l’Escola Pia d’Olot. És una activitat dirigida a nens i nenes a partir de 1r de Primària, tant de dins com de fora del centre.
Es realitzen dos entrenaments setmanals i un partit el cap de setmana (categories inferiors normalment dissabte al matí), ja sigui en àmbit escolar (Consell comarcal de la Garrotxa) o federat (Federació catalana de bàsquet).

Els nostres principals objectius són:

Fomentar la pràctica esportiva com a eina educativa, en àmbit formatiu i pedagògic.

Aprendre la tècnica i la tàctica del bàsquet en funció de l’etapa formativa.

Desenvolupar aspectes del joc que impliquin cooperació i potenciïn el treball en equip.

Promoure hàbits d’esforç i superació personal.

Promoure actituds de respecte i tolerància.

Pretenem que els nostres jugadors i jugadores no apliquin només aquests aprenentatges dins la pràctica esportiva, sinó que els pugui transmetre també a l’àmbit escolar i quotidià.

Busquem formar jugadors però també persones dins i fora de la pista de bàsquet.

Coordinador: Joan Gifre Danés

DATES

Més informació

Aquest curs, per la situació excepcional, estem pendents de rebre les informaicons de la Federació Catalana de Bàsquet. Us mantindrem informats. 

PROTOCOLS

Més informació

PROTOCOL LESIONS
Mútua Allianz – Federació Catalana i Consell Esportiu:

Per tal d’agilitzar les pautes a seguir en cas de lesió, us adjuntem, resumits, els protocols d’actuació que ens ha fet arribar la Federació Catalana de bàsquet, els quals és important conèixer.
En tots els casos de lesió (no només els d’urgència), és important comunicar al coordinador responsable que s’ha assistit a un centre mèdic i que per tant s’ha obert un expedient, per tal que pugui realitzar les tramitacions necessàries. En aquests documents, a part d’explicar les pautes a seguir, també hi ha els números de telèfon als que s’ha de trucar així com els números de pòlissa de cada col·lectiu.

 • Protocol Grup 1 (Jugadors federats: categories cadet, infantil, preinfantil, mini)
 • Protocol Grup 2 (Jugadors federats: categories Sènior, sots-21, júnior i entrenadors/es i tècnics)
 • Protocol Escoleta (Jugadors no federats que juguen a la lliga esportiva comarcal)

INFORMACIÓ ACOMPANYANTS

Més informació

Funcionament acompanyament alumnes de 1r i 2n a l’activitat:
A la sortida d’escola, els mestres acompanyaran a l’alumnat a la ludoteca i allà el monitor/entrenador responsable passarà a recollir els alumnes de 1r i 2n inscrits a l’extraescolar de bàsquet.
*Si el pare/mare/tutor legal recull a l’alumne a la sortida de classe, és la seva responsabilitat acompanyar-lo a l’activitat extraescolar.

REGLAMENT

DOCUMENTACIÓ

Més informació

Documentació necessària a entregar al coordinador-responsable de bàsquet per tal de poder tramitar la fitxa corresponent :

Equips federats (Preinfantil a Sènior) *Només sii és el primer any que es juga.

 • Fotocòpia DNI compulsada
 • Fotocòpia targeta seguretat social
 • Foto de carnet
 • Certificat mèdic esportiu

Equips comarcals (Escoleta)

 • Fotocòpia d’inscripció del consell esportiu
 • Fotocòpia targeta seguretat social
 • Foto de carnet

FUTBOL

FÚTBOL

El futbol és una de les activitats extraescolars, d’educació no formal, ofertes per  l’Escola Pia d’Olot. És una activitat dirigida a nens i nenes a partir de P5, tant de dins com de fora de l’escola.

Es realitzen dos entrenaments setmanals i un partit el cap de setmana (categories inferiors normalment dissabte al matí), ja sigui en àmbit escolar (Consell Comarcal de la Garrotxa) o federat (Federació Catalana de Futbol).

Els nostres principals objectius són:

Fomentar la pràctica esportiva com a eina educativa, en àmbit formatiu i pedagògic.

Aprendre la tècnica i la tàctica del fútbol en funció de l’etapa formativa.

Desenvolupar aspectes del joc que impliquin cooperació i potenciïn el treball en equip.

Promoure hàbits d’esforç i superació personal.

Promoure actituds de respecte i tolerància.

Pretenem que els nostres jugadors i jugadores no apliquin només aquests aprenentatges dins la pràctica esportiva, sinó que els puguin transmetre també a l’àmbit quotidià.

Coordinador: Gerard Capdevila

DATES

Més informació

Aquest curs, per la situació excepcional, estem pendents de rebre les informaicons de la Federació Catalana de Futbol. Us mantindrem informats. 

PROTOCOLS

Més informació

PROTOCOL DE LESIONS
Mútua Allianz – Federació Catalana i Consell Esportiu:

Per tal d’agilitzar les pautes a seguir en cas de lesió, us adjuntem, resumits, els protocols d’actuació que ens ha fet arribar la Federació Catalana de Bàsquet, els quals és important conèixer.
En tots els casos de lesió (no només els d’urgència), és important comunicar al coordinador responsable que s’ha assistit a un centre mèdic i que per tant s’ha obert un expedient, per tal que pugui realitzar les tramitacions necessàries. En aquest documents, a part d’explicar les pautes a seguir, també hi ha els números de telèfon als que s’ha de trucar i els números de pòlissa de cada col·lectiu.

 • Protocol Grup 1 (Jugadors federats: categories cadet, infantil, preinfantil, mini)
 • Protocol Grup 2 (Jugadors federats: categories Sènior, sots-21, júnior i entrenadors/es i tècnics)
 • Protocol Escoleta (Jugadors no federats que juguen a la lliga esportiva comarcal)

INFORMACIÓ ACOMPANYANTS

Més informació

Funcionament  de l’acompanyament d’alumnes de P5 a l’activitat: A la sortida d’escola,  les famílies acompanyen a les seves filles i fills al camp del MORROT.

REGLAMENT

Més informació

REGLAMENTS
Reglament Futbol 7 – Consell Esportiu de la Garrotxa

Reglament Futbol 7– Federació Catalana de Futbol

DOCUMENTACIÓ

Més informació

Documentació necessària a entregar al coordinador-responsable de futbol per tal de poder tramitar la fitxa corresponent:

Equips federats (Portal del federat)* Cal posar-se en contacte amb el coordinador-responsable.
Equips comarcals. Cal anar al Consell Esportiu a fer la inscripció i entregar la següent documentació (*S’explicarà a la reunió d’inici de curs):

 • Fotocòpia d’inscripció del Consell Esportiu
 • Fotocòpia targeta seguretat social
 • Foto de carnet

POLIESPORT

POLIESPORT

El poliesport és una de les activitats extraescolars, d’educació no formal, ofertes per l’Escola. Dirigida a nens i nenes de P4 fins a 1r de primària la qual inclou des de la pràctica de jocs, on es desenvolupen les habilitats motrius bàsiques, fins a activitats més dirigides com la iniciació en diferents esports.
També promou que a partir de la pràctica esportiva aprenguin a conèixer i respectar normes, a guanyar i a perdre, a cooperar amb els companys, a mostrar-se autònoms en diferents rutines, etc.. tot a partir d’una vessant més lúdica com el joc i l’esport.

Els nostres principals objectius són:

Fomentar la pràctica esportiva com a eina educativa, en àmbit formatiu i pedagògic.

En funció de l’etapa formativa:

 1. Iniciar-se en els diferents esports.
 2. Desenvolupar habilitats motrius bàsiques a través del joc.

Desenvolupar aspectes del joc que impliquin cooperació i potenciïn el treball en equip.

Promoure hàbits d’esforç i superació personal.

Promoure actituds de respecte i tolerància.

Monitoria: Judit Roca Bravo

DATES

Més informació

Dilluns i dijous (17.00 a 18.15h)
Data inici activitat: 5 d’octubre 
Data fi activitat: Juny

INFORMACIÓ ACOMPANYANTS

Més informació

Funcionament i acompanyament dels alumnes de P4, P5 i 1r i 2n a l’activitat: A la sortida d’escola, els mestres acompanyaran l’alumnat a la ludoteca i allà el monitor/entrenador responsable passarà a recollir-los.

*Si el pare/mare/tutor legal recull a l’alumne a la sortida de classe, és la seva responsabilitat acompanyar-lo a l’activitat extraescolar.

LLOC

Més informació

Lloc d’inici de l’activitat i recollida de l’alumnat: Porta principal de l’Escola. 

ACTIVA'T

És una proposta orientada a la promoció d’un estil de vida saludable entre els nostres alumnes, per poder poder afrontar el dia amb la màxima energia i activar el cos a primera hora del dia.
Busquem despertar el cos i la ment abans d’entrar a classe, buscant un bon rendimenta acadèmic/escolar.
Busquem crear hàbits i rutines saludables, el nostre objectiu no serà buscar un rendiment esportiu elevat ni perfeccionar cap pràctica esportiva.

Els nostres principals objectius són:

Activar el cos de bon matí, per afrontar el dia amb la màxima energia.

Prendre consciència de les diferents activitats per activar el cos i ser conscient que activar el cos de bon matí és la millor opció.

Augmentar el rendiment físic i mental per obtenir un bon rendiment escolar.

HORARIS

Més informació

Dimarts i dijous de 8:00 a 9:00.

L’activitat comença a les 8:00h i finalitza a les 9:00h. El lloc de trobada és al pavelló on s’inicia l’activitat.

Depenent del dia, poden dutxar-se després per anar classe.

La intenció és buscar activitats adequades per a cada edat, per tant, segons el nombre de nens/es que tinguem a l’ACTIVA´T el realitzaran diversos grups per tal que puguin treballar al màxim rendiment i amb el nivell que els pertoca. Les activitats són dirigides i supervisades per professionals de l’esport.

ACTIVITATS

Més informació

Jocs activació del cos.
Dinàmiques de grup
Jocs amb música
Zumba o aeròbic
Pilates, ioga o acroesport
Jocs d’orientació
Estiraments
Jocs de cooperació
Habilitats motrius
Activitats amb pintura

i molt més…

ENGLISH CLUB

Enfoquem l’activitat a partir d’un aprenentatge natural de l’anglès, a partir d’activitats variades, totes dissenyades pels nostres professors, buscant unes classes dinàmiques i obertes sempre sota una immersió total en anglès.

Els nostres principals objectius són:

Fomentar l’adquisició progressiva de la llengua anglesa en un context d’aprenentatge natural i sota una immersió total.

Crear espais diversos i dinàmics per, sobretot, treballar i facilitar la comprensió i l’expressió oral.

Treballar en el disseny d’unes activitats variades prioritzant el gaudiment dels alumnes com a eina clau en l’aprenentatge de la llengua anglesa.

QUÈ FEM A L’AULA?

Més informació

Les activitats son molt variades i dissenyades en funció de les particularitats i necessitats de cada grup. En tot moment ens plantegem unes classes flexibles i modelables, sempre buscant l’exposició a l’anglès a partir de contextos de fàcil reconeixement pels alumnes.

Es treballa l’anglès a partir del joc, de les manualitats, de les representacions, de la música, del teatre, màgia, contes, sortides fora de l’escola, interacció amb altres grups/gent del carrer, visites, gravacions i edició de vídeos i un llarg etc…

ELS GRUPS I LES CLASSES

Més informació

Els grups seran d’edats naturals i reduïts. D’un màxim de 8 alumnes per grup.
Obert a alumnes des de P4 fins a 4ESO.

La durada de les classes és de 40 minuts, i s’ofereixen durant 1, 2 o 3 dies per setmana.

A mig curs es canvien els professors de la majoria de grups buscant exposar els nostres alumnes a diferents accents i dinàmiques de treball.

L’EQUIP

Més informació

Consta de diferents professors amb un excel·lent nivell de llengua anglesa, preparats per utilitzar únicament aquesta llengua en totes les seves relacions dintre de l’escola i amb tota la comunitat educativa.
Hi ha també la figura d’un coordinador de l’activitat.

Learn how to accept an apology.
.
.
Follow for more👉🏻 englishgate4u
Follow for more👉🏻 englishgate4u
Follow for more👉🏻 englishgate4u
.
.
.
.
#apologyaccepted #englishtips #englishclub #aprenderingles #inglesonline #inglesfluente #englishlearning #spokenenglish #englishlesson #englishteacher #englishgate4u
Reposted from englishgate4u
...

3031 24

Like and share

.
.
Credit english_grammar_vocabulary__
.
.
.
#learnvocabulary #englishspeaking
#vocab #englisheasy #englishexam#englishforyou
#englishkids #learnenglish
#englishvocabulary #englishforchildren #learningenglish
#english_grammar_n_vocabulary #englishcourse #englishlesson #englishschool #englishonline #englishidioms #englishlessons #englishlearners #englishclub #englishstudy #english_grammar #grammar
#vocabularybook #dailyvocabulary
...

2311 11
This error message is only visible to WordPress admins