ETAPA 3 - 7

Aquesta etapa té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida. En aquest moment l’estimulació primerenca afavoreix una bona organització neurològica i posa les bases per un creixement harmònic que farà que siguin nens i nenes feliços.

És una etapa educativa que inclou:

 

  • Segon cicle d’Educació infantil o parvulari (3 anys-6 anys).
  • Cicle Inicial de primària (6 anys-8 anys)

HO FEM A PARTIR DE 4 EIXOS:

ACOLLIDA

Creant un entorn tranquil i acollidor des del primer dia. On l’alumne és el centre de tot el que fem. Treballant rutines, habilitats i actituds, que li aporten ordre i seguretat, reforçant la seva confiança i autoestima, treballant les emocions, cercant el seu benestar i la il·lusió per tornar cada dia a l’escola.

CONEIXEMENT

CONEIXEMENT

Desvetllant en l’infant el seu interès per aprendre, l’hàbit de qüestionar-se i fer-se preguntes sobre el món que l’envolta; l’habilitat de cercar i trobar respostes als reptes que se li plantegen. Posant la llavor a la capacitat d’emocionar-se quan s’aprèn i esdevenir una persona autònoma i crítica.

MÈTODE: II+D, RACONS,
TALLERS I ESPAIS CREATIUS:

Dissenyant espais de relació i participació. Treballant el llenguatge, el multilingüisme, la lectoescriptura, la comunicació i l’aprendre de forma cooperativa, cercant que sigui una persona reflexiva, respectuosa i compromesa.
Combinant diferents metodologies i agrupacions, proposant activitats diverses i vivencials que afavoreixen la capacitat de descobrir, inventar, crear i relacionar-se.

EL JOC I LA PSICOMOTRICITAT:

EL JOC I LA

PSICOMOTRICITAT:

Utilitzant el joc per imaginar, gaudir, descobrir, resoldre situacions amb creativitat, amb la llibertat d’equivocar-se, poder decidir i provar nous recursos.
Treballant la psicomotricitat cercant el desenvolupament físic, emocional i social de l’infant. Per prendre consciència del propi cos, jugar de forma natural, establir relacions amb els companys, respectant les normes, ser capaç de relaxar-se, explorar disciplines esportives i, finalment, reflexionar sobre la seva pròpia activitat.

HORARI D'ESCOLA

Més informació

L’horari lectiu de l’escola pels alumnes de l’etapa 3-7 és de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00.
Tot i així, com a centre oferim la possibilitat d’utilitzar el servei de ludoteca de 8:45 a 9:00 i de 17:00 a 19:00. 

HORARI P3

HORARI P4

HORARI P5

HORARI 1r Pri 

HORARI 2n Pri

 

I I + D I ITINERARIS

Més informació

Properament

RACONS

Més informació

Properament

TALLERS

Més informació

Properament

ESPAIS CREATIUS

Més informació
El projecte espais creatius són diferents espais d’aprenentatge que faciliten el temps i els recursos a l’alumne perquè de manera lliure pugui interactuar amb el material i amb els iguals, a través del joc. Aquesta interacció és una font de creixement i enriquiment mutu.

Perquè SUMMEM ens diu que el nen és social i aprèn en convivència. Els espais creatius faciliten doncs, la convivència i la cooperació entre edats, amb un ventall més ampli de relacions per l’alumnat.

FAMÍLIES

Més informació

Properament

CIUTAT

Més informació

Properament

EXTRAESCOLARS

Més informació

Properament

EQUIPS DOCENTS

Més informació

Properament