SOM

SOM ESCOLA VERDA

La nostra escola esdevé escola verda amb la voluntat, el compromís i el repte de formar futurs  ciutadans compromesos amb el món. El Programa Escoles Verdes té la voluntat de millorar l’escola d’acord amb els nous reptes de l’educació i ho fa a través de l’objectiu de sensibilitzar, dinamitzar i donar suport a la comunitat educativa perquè incorpori els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar.

El Programa vol promoure un canvi en la cultura de centre a través de quatre contextos d’acció o eixos de treball en el centre:

  • ADN/CARÀCTER PROPI/ SUMMEM/ CURRÍCULUM

Integrar l’educació per a la sostenibilitat en el projecte educatiu de centre i en tots els itineraris i les àrees que s’imparteixen, potenciar els equips de treball interdisciplinaris i la realització de projectes compartits i contextualitzats, integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i crear situacions d’aprenentatge que permetin assolir la competència ecosocial entre l’alumnat.

 

 

 

  • ORGANITZACIÓ PARTICIPATIVA 

A través del Comitè Ambiental, que ha de disposar d’espais de trobada organitzats, fer que tota la comunitat educativa s’hi impliqui.

 

 

  • GESTIÓ SOSTENIBLE DE CENTRE.

L’ús de recursos i la gestió del centre en general han de ser coherents amb el projecte educatiu, i, per tant, el centre ha de ser un exemple de com actuar per avançar cap a la sostenibilitat, i ho ha de fer analitzant el problemes i cercant solucions de manera conjunta amb tota la comunitat educativa.

 

 

 

  • IMPLICACIÓ EN L’ENTORN I EN EL TREBALL EN XARXA.

col·laboració amb altres agents externs (Administració, entitats, parc natural, escoles, …). Una escola que fa de l’entorn immediat un element facilitador d’aprenentatges i de capacitació per a l’acció transformadora i per a la construcció d’uns ciutadans actius. 

 

Aquests quatre eixos tenen com a objectiu pensar, no en el medi ambient, sinó mediambientalment.

No ens centrem només en educació en la natura o en problemes medi ambientals sinó que ho fem d’una manera més global, sent un projecte interdisciplinar. 

 

Els òrgans gestors d’aquest projecte són:

Dinamitzadors d’escoles verdes (membre de l’equip directiu, professor responsable del projecte de primària i professor responsable de secundària i un representant dels pares i mares).

Comitè Ambiental (format per professors responsables i els delegats d’escoles verdes/parlament verd)

Parlament verd (format per alumnes de Cicle Superior de primària i ESO)

També el nostre projecte forma part i participa activament amb diferents organismes: PNZVG (Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa), XESC (Xarxa d’escoles Sostenibles de Catalunya), Escoles Verdes de Catalunya, Projecte Rius, Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa, Agenda 21, SIGMA, IME, FES Olot, Ajuntament, etc.