PROJECTE VIDA

Què és el PROJECTE VIDA?

És un projecte transversal que es treballa a tots els cursos de Secundària.

Durant hora setmanal, es treballen valors, recursos, eines i estratègies per ajudar als nois i noies a assolir  els reptes del segle XXI, les competències clau que s’espera que els alumnes i les alumnes hagin desenvolupat en completar l’educació bàsica.

Ho fem d’una manera transversal, ja que la transversalitat és una condició inherent al perfil competencial de sortida, en el sentit que tots els aprenentatges contribueixen a la seva consecució. De la mateixa manera, l’assoliment de cadascuna de les competències clau contribueix a l’assoliment de totes les altres. 

En aquest espai es treballa l’empatia, les emocions a través de l’art i la creativitat, tècniques d’educació emocional i expressió corporal, així com els sis vectors que marca el currículum LOLMOE, entre ells el de gènere i l’educació sexual.

 

 

Objectiu del projecte:

El Projecte Vida ofereix un espai a l’alumnat de Secundària i dona  resposta treballant  en el marc dels sis vectors clau del currículum que donen identitat a l’acció educativa.

Com s’organitza?

El duem a terme als quatre cursos de Secundària durant una hora a la setmana. 

La programació està pensada i adaptada a l’edat dels alumnes.

Es conviden experts en diferents temàtiques i fem tallers i debats, amb el suport de les educadores del programa Sigues Tu de la Diputació de Girona.

VEURE IMATGES PROJECTE VIDA  2023-24