ESO

És una etapa educativa que conté quatre cursos:

1r d’ESO, 2n d’ESO, 3r d’ESO I 4t d’ESO (12 anys-16 anys)

Aquesta etapa és clau per a la formació acadèmica i personal dels nois i noies. En acabar-la, els alumnes hauran d’haver assolit les competències que facilitin enfocar els estudis posteriors, la seva vida professional i ciutadana. En aquesta etapa el nostre treball conté una proposta rica en aprenentatges competencials, globals i de cooperació, en autonomia i protagonisme de l’alumne, connectada amb el món que viu l’adolescent i el futur que li toca la porta. Potenciem l’acompanyament i orientació de l’alumne, amb espais molt personalitzats, pensats per a què els nois i les noies puguin dissenyar, treballar i aconseguir els seus objectius acadèmics, professionals i personals i alhora sentir-se valents i feliços per afrontar un futur on tindran la responsabilitat de contribuir a fer un món una mica millor.

En finalitzar l’etapa l’alumne obté el graduat amb ESO que li permet accedir als estudis post-obligatoris.

EL PAS PER L’ESCOLA 

Compartim un tast del pas de l’Escola de noies i nois de 4t de Secundària

HO FEM A PARTIR DE 4 EIXOS:

ACOMPANYAMENT, ORIENTACIÓ I CONVIVÈNCIA

ACOMPANYAMENT

ORIENTACIÓ I CONVIVÈNCIA

Creant un ambient de treball, convivència i proximitat on l’alumne és el centre de tot el que fem. Acompanyant a l’alumne en la seva evolució acadèmica, en la interiorització de les actituds i habilitats que el fan créixer com a persona, en l’adquisició d’uns hàbits saludables i respectuosos amb el seu entorn. Oferint una bona orientació del món acadèmic post-obligatori i el món professional. Desenvolupant l’autoconeixement, l’autoestima, treball d’ecologia emocional i resiliència per a que cada noi i noia plantegi i afronti amb il·lusió i convenciment els reptes de futur.

CONEIXEMENT

CONEIXEMENT

Oferint eines, estratègies, habilitats que li facilitin el coneixement i l’aprenentatge continuat per afrontar els estudis posteriors. Definint i compartint amb l’alumne les competències que ha d’assolir en acabar l’etapa per assegurar l’acreditació i, alhora, el plaer de continuar formant-se, fent-ne un objectiu comú. Cercant capacitat d’autosuperació, interès pel coneixement i creativitat. Fent viure el coneixement, el saber com a una actitud vital, clau pel pensament crític, el lideratge i la capacitat de transformar l’entorn per fer-lo millor.

MÈTODE: II+D, TDR,

MÈTODE:

II+D, TDR,

EMPRENEDORIA, INTERCANVIS LINGÜÍSTICS, ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ, LLENGUATGE AUDIOVISUAL, MÚSICA I ART:

Involucrant els alumnes en la resolució de reptes o projectes complexos i del món real a través dels quals desenvolupin actituds, habilitats, pensament crític, coneixement i creativitat. Convidant-los a crear dissenys o productes per satisfer necessitats socials. Fent present en tots el àmbits l’ús de les noves tecnologies, cercant una competència digital que li obri les portes al món. Treballant la comunicació, el multilingüisme a totes les àrees i en la vivència a partir dels intercanvis amb escoles d’altres països. Aprenent de forma cooperativa com a clau per a qui vol comprendre el món i les persones amb una actitud de respecte, compromís i generositat.

PARTICIPACIÓ I EMPRENEDORIA

PARTICIPACIÓ I

EMPRENEDORIA

Convidant als alumnes a ser els protagonistes de tot el que fem. Oferint espais d’autonomia i presa de decisions que tenen a veure amb el dia a dia de l’escola i el seu futur. Fent-los partícips de l’avaluació dels seus aprenentatges, de la gestió d’aula, de projectes de centre, de ciutat, de país o del món. Demanant-los pensament crític, creativitat, responsabilitat i compromís en projectes que aconsegueixen el benestar propi i dels altres. Fent-los sentir feliços de formar part d’una comunitat que els estima i alhora procurar felicitat al seu entorn.

Equip educatiu d’ESO que acompanya a les vostres filles i fills

XUS MARCER

XUS MARCER

Equip Educatiu 1r

IRENE BOSCH

IRENE BOSCH

Equip Educatiu 1r

ELISABET CROS

ELISABET CROS

Equip Educatiu 1r

JORDI COLL

JORDI COLL

Equip Educatiu 1r

RAMON MASOLIVER

RAMON MASOLIVER

Equip Educatiu 2n

DELFÍ ANGLADA

DELFÍ ANGLADA

Equip Educatiu 2n

VANESSA CAMPRUBÍ

Equip Educatiu 2n

ANNA CORTÉS

ANNA CORTÉS

Equip Educatiu 3r 4t

LAVÍNIA MATILLÓ

LAVÍNIA MATILLÓ

Equip Educatiu 3r 4t

EVA SÀNCHEZ

Equip Educatiu 3r

RAFEL TRESSERRAS

RAFEL TRESSERRAS

Equip Educatiu 4t

ANNA PORTAS

ANNA PORTAS

Equip Educatiu 4t

RAMON PUJOL

RAMON PUJOL

Equip Educatiu 4t

MOI TRIADÚ

MOI TRIADÚ

Equip Educatiu

MARIA CAMATS

MARIA CAMATS

Equip Educatiu

FERRAN SALA

FERRAN SALA

Equip Educatiu

FERRAN ROCA

FERRAN ROCA

Equip Educatiu

ROGER VIDAL

ROGER VIDAL

Equip Educatiu

HORARI D'ESCOLA

Més informació

L’horari lectiu del primer cicle d’ESO (primer i segon d’ESO) és de 8:30 a 14:00 en torn de matí de dilluns a divendres. El torn de tarda varia segons el dia de la setmana. Els dilluns l’horari és de 15:30 a 17:30; els dimarts, dijous i divendres és de 15:30 a 16:30, i els dimecres tarda no hi ha classe.

L’horari lectiu del segon cicle d’ESO (tercer i quart d’ESO) és de 8:30 a 14:00 en torn de matí de dilluns a dijous, i de 8:30 a 15:00 en horari intensiu els divendres. El torn de tarda també varia segons el dia de la setmana. Els dilluns l’horari és de 15:30 a 17:30; els dimarts i dijous és de 15:30 a 16:30, i els dimecres i divendres tarda no hi ha classe.

A la tarda, els alumnes poden fer ús lliure de la mediateca com a espai de treball de 15:00h a 19:00 de dilluns a dijous i fins les 18:30 els divendres.

HORARI 1r d’ESO

HORARI 2n d’ESO

HORARI 3r d’ESO

HORARI 4t d’ESO

COM ENS ORGANITZEM

Més informació

A la nostra Secundària és una etapa activa, dinàmica, emprenedora…

A l’etapa de Secundària de l’Escola Pia d’Olot, hi  trobareu un equip humà, professional, il·lusionat i en contínua formació que creu en la seva feina i que es planteja objectius de millora cada curs així com un alumnat protagonista del seu procés d’aprenentatge. Nosaltres,  els professors, els fomentem l’autoestima i la seguretat en sí mateixos, ja que creiem que aquestes són unes de les claus de l’èxit.

La metodologia  emprada respon a les necessitats del moment. Treballem cooperativament en projectes d’emprenedoria i treball interdisciplinar, les nostres ja conegudes  II+D. Els alumnes investiguen, innoven, desenvolupen i comuniquen, emprant diferents llengües: català, castellà, anglès i francès, ja que la nostra etapa és plurilingüe.

Som una etapa acollidora, participativa i oberta a les famílies i a l’entorn. Participem en concursos, certàmens, trobades, simpòsiums, intercanvis, projectes europeus…

Treballem valors com a eixos fonamentals de l’etapa . Volem que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans responsables, crítics, emprenedors, decidits… capaços de canviar i millorar el món. Que siguin els artífex de crear una societat on el respecte per les persones, el planeta,  el món… no sigui un somni, sinó una realitat.

SORTIDES

Més informació

Properament

EINES TIC

Més informació
Des de l’escola pensem que les tecnologies de la informació i les comunicacions (les TIC) són una eina que l’alumnat ha de conèixer i saber utilitzar. Per aquest motiu, des del curs 2010/11, es segueix el projecte 1×1 per tal de:
  • Educar en un entorn connectat en la que l’ordinador i les eines tecnològiques (com els telèfons mòbils) siguin una eina de treball que ajudin a la formació i aprenentatge de l’alumnat.
  • Saber utilitzar amb fluidesa eines com: navegador, correu electrònic, documents digitals compartits, eines d’edició de vídeo, presentacions digitals…
  • Substituir els llibres de text de paper per llibres electrònics.
  • Rebre classes on s’utilitzin llibres i materials en format digital, amb l’ajuda de pissarres digitals.
  • utilitzar ordinadors i altres aparells (telèfon mòbil, per exemple) com eina de treball dins la classe per

(A part del projecte 1×1, l’alumnat de l’escola estudia robòtica i, en cas de triar la matèria optativa, informàtica a 4rt de secundària.)

DESPRÉS DE L'ESO

Més informació

L’ESO és l’última etapa de l’escolarització obligatòria. En finalitzar-la, l’alumne obté el Graduat en Educació Secundària Obligatòria que li permetrà continuar el seu camí d’aprenentatge cursant estudis post obligatoris o accedir al món laboral.

Treballem a partir de les capacitats personals de cada alumne, intentant oferir una educació integral que ajudi al creixement personal, tot potenciant les seves aptituds.

L’atenció personalitzada és l’eix vertebrador de la formació i una eina bàsica per atendre la diversitat i la singularitat de l’alumnat.

26 de maig a l’1 de juny!
Preinscripció CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
FORMACIÓ PROFESSIONAL ESCOLA PIA
🟢🔵

☑️ Demana informació
☑️ 972 260 212

☑️olot.escolapia.cat
☑️https://olot.escolapia.cat/formacio-professional/ @escolapiacat @garrotxapro @garrotxajove
...

This error message is only visible to WordPress admins