AFA

QUI SOM?

L’AFA Olot (Associació de familiars d’alumnes de l’Escola Pia d’Olot) som una entitat sense ànim de lucre que representa totes les famílies de l’escola i que treballa per l’educació dels nostres fills i filles en col·laboració amb l’escola en el marc del projecte compartit d’Escola Pia Catalunya

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ

OBJECTIUS

 

Ser la representació de totes les famílies de l’escola, escoltant i recollint totes les opinions i buscant un consens en casos de conflicte. 

Actuar amb total transparència i difondre totes les informacions, negociacions, consensos i decisions que es preguin.

Donar suport i assistència a les famílies de tots els alumnes matriculats al centre sobre tot allò que fa referència  a l’educació dels seus fills. 

Apropar les famílies a l’escola (i viceversa) a través dels diversos mitjans de comunicació mútua i les activitats adients tot afavorint la relació família-escola, des de criteris de corresponsabilitat educativa. 

Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre escolar.  

Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar. 

 Organitzar conferències, tallers i activitats socioeducatives d’orientació a les famílies i afavorir la relació entre el conjunt de mares i pares.

Promoure trobades, sortides, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor. 

Participar en programes i projectes per millorar la relació entre el centre educatiu i la societat, com els Plans Educatius d’Entorn i el projecte “Olot ciutat educadora”

Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa. 

Promoure l’acció solidària entre els mateixos associats i en benefici dels seus fills.

 Assistir i participar de les trobades i reunions de la Federació d’AMIPA’s de l’Escola Pia Catalunya.

 

JUNTA DIRECTIVA 

Les persones que formem part de la junta directiva hi participem amb caràcter voluntari i altruista. Som familiars compromesos amb l’educació dels nostres fills més enllà de l’àmbit familiar. Som persones dinàmiques, compromeses i amb ganes de contribuir activament amb l’escola, lloc on els infants i joves hi passen bona part del seu dia a dia.

 

Presidenta :             Coralí Balés 

Vicepresident :       Joan Martín

Secretària :             Laura Olivas 

Tresorera:               Sophie Crépin 

Vocals :                    Adriana Gil, Joan Reixach, Enric Masllopart, Carme Vila, Maria Pau Sagué, Omar Canal, Montse Faig, Anna Sánchez, Elisabet Hortet.

Comptem també amb la col·laboració de familiars que tot i no ser membres de la junta directiva ens han donat un cop de mà en diferents aspectes i activitats: 

COL·LABORADORES ESPECIALS 2018-19

 

Carme Vila Sala,   Montse Faig Marcer, Maria Pau Sagué Casellas, Yolanda Flores Domínguez,  Carme Garcia Pérez, Omar Canal Masberenguer, Quim Masó Gou, Carme Sala Rigat I Núria Barberí Costa. 

 

FAMILIARS ENLLAÇ 2019-2020

 

El familiar enllaç és una figura que es va crear ja fa tres cursos amb la finalitat d’actuar com a representant del grup classe davant la FAPIA. Les seves tasques són: recollir les dades de contacte dels familiars del grup classe, rebre consultes, propostes, incidències, etc…  de les famílies i traslladar-ho a la FAPIA  així com enviar les informacions de la FAPIA als familiars del grup classe i ajudar a promoure les activitats i trobades entre les famílies.

Els familiars enllaç d’aquest curs són:

Sonia Galera: P3         Montse Faig :P4         Albert Campmany: P5         Elisabet Falguera: 1r
 
Esther Anglada: 2n        Carme García: 3r        Carme Sala: 4t        Elisabet Hortet: 5è

 

Imma Juventeny: 6è        Elisabet Regí i Carme Sala: 1r ESO        Sònia Sala: 3r ESO 

 

Elisabet Regí: 4t ESO        

 

ACTIVITATS QUE DUEM A TERME