AFA

QUI SOM?

L’AFA Olot (Associació de familiars d’alumnes de l’Escola Pia d’Olot) som una entitat sense ànim de lucre que representa totes les famílies de l’escola i que treballa per l’educació dels nostres fills i filles en col·laboració amb l’escola en el marc del projecte compartit d’Escola Pia Catalunya

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ

correu electrònic: afa@olot.epiaedu.cat

OBJECTIUS

 

Ser la representació de totes les famílies de l’escola, escoltant i recollint totes les opinions i buscant un consens en casos de conflicte. 

Actuar amb total transparència i difondre totes les informacions, negociacions, consensos i decisions que es preguin.

Donar suport i assistència a les famílies de tots els alumnes matriculats al centre sobre tot allò que fa referència  a l’educació dels seus fills. 

Apropar les famílies a l’escola (i viceversa) a través dels diversos mitjans de comunicació mútua i les activitats adients tot afavorint la relació família-escola, des de criteris de corresponsabilitat educativa. 

Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre escolar.  

Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar. 

 Organitzar conferències, tallers i activitats socioeducatives d’orientació a les famílies i afavorir la relació entre el conjunt de mares i pares.

Promoure trobades, sortides, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor. 

Participar en programes i projectes per millorar la relació entre el centre educatiu i la societat, com els Plans Educatius d’Entorn i el projecte “Olot ciutat educadora”

Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa. 

Promoure l’acció solidària entre els mateixos associats i en benefici dels seus fills.

 Assistir i participar de les trobades i reunions de la Federació d’AMIPA’s de l’Escola Pia Catalunya.

 

JUNTA DIRECTIVA 

Les persones que formem part de la junta directiva hi participem amb caràcter voluntari i altruista. Som familiars compromesos amb l’educació dels nostres fills més enllà de l’àmbit familiar. Som persones dinàmiques, compromeses i amb ganes de contribuir activament amb l’escola, lloc on els infants i joves hi passen bona part del seu dia a dia.

 

Presidenta :             Albert Pujol    

Vicepresident :       Adriana Gil

Secretària :             Laura Olivas 

Tresorera:                Sophie Crépin 

Vocals :                    Joan Reixach, Enric Masllopart, Carme Vila, Maria Pau Sagué, Omar Canal, Anna Sánchez, Elisabet Hortet. Albert Campmany, Albert Boix.

 

FAMILIARS ENLLAÇ 2020-21

 

El familiar enllaç és una figura que es va crear ja fa tres cursos amb la finalitat d’actuar com a representant del grup classe davant l’AFA. Les seves tasques són: recollir les dades de contacte dels familiars del grup classe, rebre consultes, propostes, incidències, etc…  de les famílies i traslladar-ho a l’AFA  així com enviar les informacions de la  als familiars del grup classe i ajudar a promoure les activitats i trobades entre les famílies.

Els familiars enllaç d’aquest curs són:

Els familiars enllaç d’aquest curs són:

 

Elisabet Falguera: P3 i 2n de Primària

Sonia Galera: P4

Montse Faig :P5

Albert Campmany: 1r de Primària

Esther Anglada: 3r de Primària

Carme García: 4t dePrimària

Carme Sala: 5è i 2n ESO

Elisabet Hortet: 6è de Primària

Sònia Sala: 1r i 4t ESO 

 

ACTIVITATS QUE DUEM A TERME