AFA

QUI SOM?

 

L’AFA Olot (Associació de familiars d’alumnes de l’Escola Pia d’Olot) som una entitat sense ànim de lucre que representa totes les famílies de l’escola i que treballa per l’educació dels nostres fills i filles en col·laboració amb l’escola en el marc del projecte compartit d’Escola Pia Catalunya

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ

correu electrònic: afa@olot.epiaedu.cat

OBJECTIUS

 

 • Ser la representació de totes les famílies de l’escola, escoltant i recollint totes les opinions i buscant un consens en casos de conflicte. 
 • Actuar amb total transparència i difondre totes les informacions, negociacions, consensos i decisions que es preguin.
 • Donar suport i assistència a les famílies de tots els alumnes matriculats al centre sobre tot allò que fa referència  a l’educació dels seus fills. 
 • Apropar les famílies a l’escola (i viceversa) a través dels diversos mitjans de comunicació mútua i les activitats adients tot afavorint la relació família-escola, des de criteris de corresponsabilitat educativa. 
 • Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre escolar.  
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar. 
 •  Organitzar conferències, tallers i activitats socioeducatives d’orientació a les famílies i afavorir la relació entre el conjunt de mares i pares.
 • Promoure trobades, sortides, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor. 
 • Participar en programes i projectes per millorar la relació entre el centre educatiu i la societat, com els Plans Educatius d’Entorn i el projecte “Olot ciutat educadora”
 • Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa. 
 • Promoure l’acció solidària entre els mateixos associats i en benefici dels seus fills.
 •  Assistir i participar de les trobades i reunions de la Federació d’AMIPA’s de l’Escola Pia Catalunya.

 

JUNTA DIRECTIVA 

Les persones que formem part de la junta directiva hi participem amb caràcter voluntari i altruista. Som familiars compromesos amb l’educació dels nostres fills més enllà de l’àmbit familiar. Som persones dinàmiques, compromeses i amb ganes de contribuir activament amb l’escola, lloc on els infants i joves hi passen bona part del seu dia a dia.

 

President :             Albert Pujol    

Vicepresidenta :    Adriana Gil

Secretària :             Laura Olivas 

Tresorera:               Sophie Crépin 

Vocals :                   Carme Vila, Maria Pau Sagué, Joan Martín, Anna Sánchez, Albert Campmany, Albert Boix.

 

FAMILIARS ENLLAÇ 2021-22

 

El familiar enllaç és una figura que es va crear amb la finalitat d’actuar com a representant del grup classe davant l’AFA. Les seves tasques són: recollir les dades de contacte dels familiars del grup classe, rebre consultes, propostes, incidències, etc…  de les famílies i traslladar-ho a l’AFA  així com enviar les informacions de la  als familiars del grup classe i ajudar a promoure les activitats i trobades entre les famílies.

Els familiars enllaç d’aquest curs són:

Isa Falguera – P3

Elisabet Falguera –  P4 i 3r Primària

Sonia Galera – P5

Montse Faig – 1r Primària

Albert Campmany – 2n Primària

Esther Anglada – 4t Primària

Carme García –  5è Primària

Carme Sala  – 6è Primària i 3r ESO

Elisabet Hortet –  1r ESO

Sònia Sala  – 2n ESO

 

ACCIONS A DUR A TERME EL CURS 21-22

 

 • Fer una aportació de 6.000,00€ per a contribuir a realitzar la segona fase del pati de l’escola, del que properament es rebrà més informació i detalls.

 • Iniciar un nou projecte anomenat SORTIR, que consisteix en subvencionar anualment tres sortides a diferents cursos (2n, 5è de primària i 3r d’ESO) a destinacions consensuades amb l’escola. L’objectiu és treballar la cohesió de la totalitat del grup i valors inclosos al disseny curricular, en un indret fora de l’escola. El pressupost és de 1.500,00€ en total i la idea és consolidar el projecte per a què els alumnes que cursin tot l’ensenyament a l’Escola Pia puguin gaudir de les tres activitats.

 • Creació d’una nova Junta del Pati de Menjador, que pretén dotar d’un valor afegit aquesta estona que passen els alumnes durant els migdies, i alhora fer també un seguiment a les activitats extraescolars.

 • Es continuarà col·laborant amb projectes com els Premis Oriol de Bolós, la festa esportiva PIA&GO, i d’altres iniciatives que ha anat col·laborant l’AFA durant els últims anys.

 • S’espera que es pugui realitzar la Festa de final de curs, encara que sigui en un format diferent.

 

Finalment, aprofitem per recordar-vos que tothom està convidat a col·laborar amb l’AFA, ja sigui a través de l’assistència puntual a les reunions periòdiques, sent membre de les Comissions existents, formant part de la Junta o simplement amb la participació de les diverses activitats que s’organitzen o es promouen. I per descomptat sempre són benvingudes les opinions que ajudin a millorar la feina que es realitza. Qualsevol dubte o pregunta ens ho podeu fer arribar mitjançant el correu de afa@olot.epiaedu.cat o bé a través dels Familiars Enllaç.