ABECEDARI

Ll’alumnat de l’escola comparteix aspectes claus de la nostra Escola. Els vols escoltar?

 

A D’AMABLE

B DE BONIC

C DE COMPARTIR

D DE DIVERSIÓ

E D’APRENDRE

F DE FELICITAT

G DE GRUP

H D’HOSPITALITAT

I D’INICIATIVA

L DE LLUITADORS

M DE MOTIVACIÓ

N DE INNOVACIÓ

O D’OPINIÓ

P DE PAU

Q DE PER QUÈ?

R DE RESPECTE

S D’AMICS

T DE TECNOLOGIA

U D’UNIÓ

V DE VALORS

X D’EXPLORAR

 

Y DE PINYA

Z DE SOCIALITZAR