PARLEM

PARLEM

Protecció dels infant i joves

BÚSTIA DEL MENOR

Des de l’any 2012 disposem del document de Protecció del Menor de l’Escola Pia de Catalunya , actualitzat segons la legislació vigent.

Per tal de desplegar el que preveu aquest document i de gestionar qualsevol incidència, actual o passada, disposem de l’adreça bustiadelmenor@olot.epiaedu.cat oberta a tothom.

Cada cas serà gestionat per la Comissió de Protecció del Menor de l’Escola Pia de Catalunya que donarà resposta al remitent, emprendrà les accions oportunes i en farà el seguiment.