COMUNICACIÓ INTERNACIONALITZACIÓ

COMUNICACIÓ

INTERNACIONALITZACIÓ

COMUNICACIÓ INTERNACIONALITZACIÓ

COMUNICACIÓ

INTERNACIONALITZACIÓ

COMPRENDRE EL MÓN I LES PERSONES

COMPRENDRE EL MÓN I LES PERSONES

El nostre projecte pretén comprendre el món i les persones. Les llengües i la comunicació n’és un element clau.

La llengua de comunicació habitual del centre és el català, tot respectant l’ús del castellà per part de qualsevol membre de la comunitat educativa, i les manifestacions particulars, orals o escrites, fetes en altres llengües que conformen la riquesa lingüística del nostre centre.

Considerem fonamental i com a objectiu del projecte educatiu de centre,  el coneixement adequat i ús correcte del català, castellà i anglès.

L’aprenentatge i coneixement de les llengües estrangeres, anglès i francès, forma part i és un element molt important. Parlem de plurilingüisme i internacionalització.

PLURILINGÜISME

PLURILINGÜISME

Dominar diferents idiomes és clau. Per això a l’escola es fomenta l’aprenentatge del català, el castellà, l’anglès i el francès.

Els alumnes des de P-3, a part del català i el castellà, reben formació en llengua anglesa. A infantil en sessions amb presència de rutines, jocs i música.

A partir de primària, una part de l’itinerari d’aprenentatge del projecte SUMMEM es fa en anglès. Considerem que les llengües s’aprenen fent-les servir. Cerquem que  l’aprenentatge de la llengua sigui vivencial, actiu, amb l’objectiu clar d’esdevenir bons comunicadors i persones engrescades en comprendre el món i les persones sense barreres de llenguatge.

ERASMUS

Per entendre el món i les persones és necessari sortir de l’escola i d’on vivim, conèixer món. L’escola participa de diferents programes ERASMUS que li permeten crear xarxa de coneixement i experiències a diferents llocs d’Europa. Es participa d’intercanvis entre professorat i alumnes. Oferint d’aquesta manera un espai de vivència de la llengua i la cultura que assegura una competència plurilingüística i multicultural, ambdues claus en un món global.

A partir de 5è de primària apart de l’anglès també s’aprèn el francès que es pot continuar estudiant fins 4t d’ESO.

En acabar l’ESO, els nostres alumnes assoleixen un molt bon nivell tant d’anglès, com de francès, que possibilita que un nombre important es presentin a proves externes per acreditar-ne el seu nivell.

Finalment, considerem que el nostre centre és multilingüe, no només per l’aprenentatge en diferents llengües sinó també per la diversitat cultural de la nostra comunitat educativa. En el projecte tribu, de cohesió de grup, es fomenta el coneixement i respecte a les diferents llengües familiars.