Coneixem el projecte SAAM

‘Aquest projecte és una finestra oberta al món, i jo penso que ens cal veure molt de món.’ Paraules de Miquel Àngel Zarza, coordinador d’Escola Empresa de l’Escola Pia d’Olot ens explica l’experiència del seu viatge al Camerun aquest mes de setembre en el marc del projecte SAAM.

Miquel Àngel Zarza ha viatjat fins al Camerun el passat mes de setembre per conèixer de prop la realitat i el context d’aquest país africà. La finalitat ha estat conèixer com s’estan organitzant en els centres educatius i buscar línies de treball en comú en el marc del Projecte SAAM, un projecte pilot finançat per la Unió Europea que promou la mobilitat educativa d’estudiants i professionals de l’àmbit de l’educació i la formació professional entre Àfrica i Europa en el que hi col·labora l’Escola Pia.