VISITA L’EXPOJOVE 2021

https://firesvirtuals.cat/expojove/

Un dels objectius de l’EXPOJOVE és completar la informació i l’orientació que es fa en els centres, tant en l’ensenyament
secundari obligatori com al postobligatori, per tal d’encaminar els i les joves a les diverses possibilitats acadèmiques i professionals.

En aquesta edició, s’hi podrà trobar l’oferta d’ensenyaments professionals amb estands particulars que ha preparat cada
institut amb la seva oferta formativa. També, com en les altres edicions, s’hi podrà obtenir informació dels estudis de
batxillerat, programes de formació i inserció, itineraris formatius específics, formació de persones adultes, cicles d’arts
plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, idiomes, formació professional de grau bàsic i l’oferta formativa de les
universitats. Alhora hi haurà un apartat sobre orientació laboral i més recursos per al jovent.