La nostra Escola apareix a la REVISTA DE GIRONA (NÚM 329) com a centre innovador amb el Projecte SUMMEM i l’Aprenentatge Cooperatiu.
L’article porta per títol Tradició, humanisme i treball cooperatiu. 

VEURE REVISTA