Mapadeball és un projecte adreçat a les escoles d’ensenyament secundari que té per finalitat introduir, promoure i donar a conèixer el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic jove.

Aquest projecte és una reformulació del Tots Dansen: l’extensió al territori català del projecte Tot Dansa, que a Barcelona organitzen Mercat de les Flors, Institut del Teatre i Institut d’Educació de Barcelona (IMEB). Tant el Tots Dansen com Mapadeball compten per la seva extensió a altres ciutats catalanes amb el Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals.
Els tres projectes comparteixen un mateix objectiu. No només es presenten com una eina educativa pel professorat sinó que s’introdueixen com una vivència i experiència positiva, tant personal com col·lectiva, per a l’alumnat dels instituts d’ensenyament secundari.
A Mapadeball, un coreògraf, enguany la coreògrafa Constanza Brncic, crea una partitura coreogràfica que traspassa a ballarí local. Aquest professional de la dansa s’encarregarà de la formació de professors, ajudant també amb el treball amb els alumnes a l’aula i amb la implantació de la peça al teatre municipal. En el curs de formació es promou la descoberta del llenguatge de la dansa contemporània per mitjà del propi cos. L’experiència com a base per a la transmissió. Una formació als docents encaminada a compartir -primer amb el ballarí i després amb els alumnes- la composició d’una coreografia conjunta i coral amb tots els centres educatius que hi participen i la proposta escènica final. Aquesta formació es farà conjuntament entre diferents municipis, a les instal·lacions dels diferents teatres municipals, per tal d’afavorir el contacte i l’intercanvi entre els diferents professors.
L’Escola Pia d’Olot, amb els centres Bosc de la Coma i Cor de Maria, són els tres centres de secundària d’Olot que participen en el Mapadeball 2020. Per dur-ho a terme, el professorat rep una primera formació amb la coreògrafa i els professionals de la dansa a l’Institut del Teatre, i un total de 4 formacions més, aquest cop ja sense la coreògrafa, a les diferents ciutats (Olot treballarà amb Figueres, i per tant les formacions seran a Olot i Figueres). Paral·lelament, els alumnes treballen la coreografia des de diferents àmbits (Educació Física i Música), i la ballarina formadora ve 10 hores al centre per acompanyar professors i alumnes. A Olot s’ha decidit que hi participin els alumnes de 2n d’ESO dels tres centres implicats.
La representació de la peça final tindrà lloc al Teatre Municipal d’Olot els dies 28 i 29 d’abril, i es programarà com una rèplica del Sismògraf.
El passat dissabte 14 de desembre va tenir lloc la masterclass i la presentació del projecte a l’Institut del Teatre i el Mercat de les Flors, respectivament. La coreògrafa Constanza Brncic i l’equip de ballarins professionals van estar treballant en diferents grups amb el professorat de secundària per començar a transmetre la coreografia i treballar diferents propostes de moviment. A partir de gener, els alumnes de 2n d’ESO començaran el treball a l’aula des de les assignatures de Música i Educació Física, amb l’equip docent format per la Carrie Dorca, la Maria Camats i en Jordi Sagristà.