PROJECTE PATIS

MILLOREM ELS PATIS

Des de fa temps que estem treballant per donar forma al procés de reforma del pati, a més de redefinir les activitats, el temps i els espais de l’esbarjo de l’escola. Tothom ha pogut exposar quin seria el seu pati ideal.  De tota aquesta feina conjunta ha sortit la 1a part de la transformació  del pati.

 

Tot aquest projecte consta de diverses fases.

 FASE 3 (2023-24)

  • 3a Fase Projecte patis: Aquest estiu hem treballat  per tirar endavant i aconseguir acabar la reforma de la 3a Fase del Projecte Patis que ha afectat el Pati Germà Solà (avinguda Reis Catòlics). Tot seguit us presentem les diferents accions portades a terme:
  • Remodelació de la pista poliesportiva amb un camp de futbol i una pista de minibàsquet.
  • Espai davant les aules d’I3 i I4 amb una zona adaptada per l’edat dels nens i nenes. Amb el curs iniciat, anirem adaptant l’espai amb diferents elements: terres tous, jardineres, mini horts…
  • Obertura dels lavabos per grans i petits al costat de la ludoteca. Hem fet una obertura als lavabos de l’interior de la ludoteca i els hem adaptat amb un lavabo per adults i dos lavabos per infants més petits.
  • Hem connectat els desaigües de la cuina al col·lector general.
  • Instal·lació d’un espai reservat per aparcar bicicletes i patinets a l’interior del pati de l’escola.

FASE 2 (2021-22)_ 2a part

 Durant l’estiu del 2022   realitzarem la segona  fase d’execució 

FASE 2 (2021-22)_ 1a part

 Durant l’estiu del 2021 hem realitzat la primera fase d’execució 

Hem lliurat a totes les famílies, alumnat i personal un “trosset” del pati antic.  

Hem convidat a l’alumnat de les darreres dues promocions que van finalitzar l’ESO per celebrar i compartir l’estrena del nou pati, complint el compromís i l’acord que vam agafar amb elles i ells. 

Hem agraït a les empreses col·laboradores la seva participació. 

 FASE 1 (2020-21) 

 Actualització del Projecte Pati amb el treball de tot l’equip educatiu

 FASE 0   (2018-2020)

CURS 17-18 : S’estableix una primera comissió de la comunitat educativa per parlar dels patis   

CURS 18-19 : Es realitza l’enquesta de satisfacció   

CURS 19-20: S’analitzen les enquestes i es realitzen els workshops

 

EL PROJECTE PATIS EN IMATGES

FASE 1 : ACTUALITZACIÓ 2020-21

FASE 1 : ACTUALITZACIÓ 2020-21

FASE 0 : 2018-2020

WORKSHOP ALUMNES

Alumnes des de 5è de primària a 4t d’ESO van reunir-se i van treballar cooperativa i intergeneracionalment per aprofundir en els temes que ja havien tractat a l’enquestageneral.

Cada equip va fer les seves propostes en funció de la temàtica que els havia tocat.

WORKSHOP DOCENTS I PAS

Els docents es van reunir en un claustre extraordinari i per grups van aprofundir en un dels cinc aspectes que l’enquesta recull.

1-Funcionalitat del pati.

2-Elements físics indispensables que hi ha d’haver.

3-Espais d’esbarjo que volem fora del pati.

4-Organització estona de pati.

5-Entrades i sortides de l’escola.

WORKSHOP FAMÍLIES

El Workshop en el que van treballar les famílies voluntàries, es repartir en 3 espais temàtics on hi havia repartides les 10 caixes on prèviament havien treballat alumnes i docents:
Espai 1: Entrades i sortides i espais d’esbarjo que volem fora del pati.
Espai 2: Organització del pati i funcionalitat del pati.
Espai 3: Elements físics indispensables.

FASES DEL PROCÉS DE CANVI I MILLORA DELS PATIS