PROJECTE PATIS

MILLOREM ELS PATIS

 Des de fa temps que estem treballant per donar forma al procés de reforma del pati, a més de redefinir les activitats, el temps i els espais de l’esbarjo de l’escola.  

Tot aquest projecte consta de diverses fases. En la primera vam fer una recollida de dades a través d’enquestes de tots els àmbits i sectors educatius (Alumnes, mestres, monitors, famílies…).

Vam entrar de ple a la segona fase del projecte patis amb la il·lusió de poder comptar de nou  amb la participació de tots en una jornada de treball conjunta o Workshop on a partir dels resultats de les enquestes es va poder aprofundir en diferents aspectes.

Tothom ha pogut exposar quin seria el seu pati ideal.  De tota aquesta feina conjunta  sortirà el pati del futur que començarem a transformar ben aviat.

EL PROJECTE PATIS EN IMATGES

WORKSHOP ALUMNES

Alumnes des de 5è de primària a 4t d’ESO van reunir-se i van treballar cooperativa i intergeneracionalment per aprofundir en els temes que ja havien tractat a l’enquestageneral.

Cada equip va fer les seves propostes en funció de la temàtica que els havia tocat.

WORKSHOP DOCENTS I PAS

Els docents es van reunir en un claustre extraordinari i per grups van aprofundir en un dels cinc aspectes que l’enquesta recull.

1-Funcionalitat del pati.

2-Elements físics indispensables que hi ha d’haver.

3-Espais d’esbarjo que volem fora del pati.

4-Organització estona de pati.

5-Entrades i sortides de l’escola.

WORKSHOP FAMÍLIES

El Workshop en el que van treballar les famílies voluntàries, es repartir en 3 espais temàtics on hi havia repartides les 10 caixes on prèviament havien treballat alumnes i docents:
Espai 1: Entrades i sortides i espais d’esbarjo que volem fora del pati.
Espai 2: Organització del pati i funcionalitat del pati.
Espai 3: Elements físics indispensables.

FASES DEL PROCÉS DE CANVI I MILLORA DELS PATIS