PARTICIPEM AL PROJECTE SAMBORI – EIXIDA amb l’alumnat del Projecte Artístic

Aquest és un projecte que s’emmarca dins l’assignatura PROJECTE ARTÍSTIC que cursa l’alumnat de 3r d’ESO del nostre centre. L’assignatura es planteja perquè l’alumnat tingui l’oportunitat de treballar la creació artística des de diferents àmbits, posant èmfasi en l’expressió i el disseny musical en el seu context actual. Per tant, hem explorat els recursos sonors dins la nostra realitat més quotidiana (mapes sonors), intentant copsar els efectes de la contaminació acústica, però al mateix temps establint les bases per percebre el nostre entorn acústic com un ens més dins el paisatge que ens envolta. 

Al mateix temps, i per segon any consecutiu, ens hem volgut presentar a la Mostra Sambori que organitza Òmnium Cultural: un projecte que fomenta la creació de propostes artístiques i culturals de creació i autoria col·lectives, amb l’objectiu de fomentar l’emancipació cultural, el sentiment de pertinença comunitari i l’ús de la llengua catalana, defensant la cultura com una eina de transformació social generadora d’oportunitats educatives i en lluita contra la segregació escolar. Es tracta que l’alumnat trobi un canal per expressar la seva veu, creant sinergies entre els diferents membres de la comunitat educativa, però també amb altres entitats del seu entorn per crear teixit cultural de base. 

Enguany des del Sambori se’ns va concedir un acompanyament artístic a càrrec del col·lectiu L’Eixida Cultura (col·lectiu d’agitació cultural itinerant que crea experiències culturals significatives i transformadores) i el fotògraf i creador visual Oriol Segon Torra, per a crear un mural visual interactiu. Mitjançant tres sessions dinamitzades i altres autogestionades, es tracta de realitzar àgores col·lectives i tastos de diferents llenguatges expressius per tal que l’alumnat construeixi un relat visual propi al voltant d’una temàtica cultural concreta. El procés culmina amb la creació d’un mural interactiu de petit-mitjà format que utilitza la fotografia, el text i el so. Aquest mural de caràcter efímer i s’instal·la en una paret o mur del centre, per tal d’aconseguir un impacte en tota la comunitat educativa. El mural inclou imatges, textos i codis QR impresos i la intervenció es du a terme amb la tècnica d’art mural de carrer (cola, escombres i galledes).

En el nostre cas, vam decidir partir del treball que havíem iniciat amb els mapes sonors per anar un pas més enllà i qüestionar-nos sobre la nostra pròpia identitat i l’espai que habitem, sigui físic o metafòric. Per fer-ho, vam preguntar a l’alumnat quins espais de la ciutat habitaven habitualment, i quin tipus de relació emocional tenien amb aquests espais públics: amb qui els compartien, on volien/podien accedir i quins espais els eren desconeguts o hostils, i per què. Aquesta informació ens va ajudar a establir un primer discurs entorn quines percepcions tenen del seu propi hàbitat, molts cops influenciat per idees preconcebudes del món adult, i a començar a entrar en contacte amb el propi jo interior. A partir d’aquí, vam obtenir un mapa força consensuat dels camins i localitzacions que, per un motiu o altre, eren significatius per al nostre alumnat, i vam anar a agafar mostres sonores d’aquests espais: l’objectiu era crear des de l’Àrea de Llengua Catalana un relat de ficció ambientat en aquests espais, on l’ambientació sonora fossin les mostres sonores reals que s’havien obtingut en les mateixes localitzacions del relat. Amb aquest material, i ja dins les sessions d’acompanyament artístic, vam realitzar una primera sessió on a través del llenguatge artístic/metafòric ens preguntàvem sobre com ens situàvem dins l’espai (fos l’espai físic, o l’espai interior), a partir de l’abstracció i la reflexió: unes peces diminutes en forma de figura humana i un full de paper van ser l’excusa per poder parlar de nosaltres mateixos i del moment/espai on ens situàvem.La segona sessió va consistir a treballar a partir d’unes fotografies que l’alumnat havia pres tot buscant traslladar el concepte clau del seu relat a una imatge. Aquestes fotografies van ser manipulades i retocades per l’alumnat en un ambient de laboratori artístic utilitzant diferents tècniques d’arts plàstiques, així com material orgànic/inorgànic que s’havia buscat en l’entorn més proper, per poder aconseguir una imatge prou suggerent del concepte clau del seu relat, i veure com les diferents tècniques d’arts plàstiques podien potenciar la força visual d’una imatge.Finalment, aquestes imatges han estat la base del mural que, durant la tercera sessió, s’ha enganxat a la paret de l’escola que dona a la Plaça Clarà, prop de l’Avinguda Reis Catòlics, juntament amb els codis QR que condueixen a cada relat que ha donat lloc a la imatge que li correspon del mural. A més a més, s’ha fet una acció col·lectiva amb l’alumnat per enganxar aquests codis QR a les diferents localitzacions on s’ambienten els relats, perquè el públic pugui fer un recorregut sonor on la ficció i la realitat es barregen en una experiència itinerant i auditiva que retrata, de forma indirecta, la veu dels mateixos autors.