CONSELLS I RECOMANACIONS  EDUCATIVES, DE SALUT I OCI EN CAS DE CONFINAMENT